Közös gyógyszerészi ajánlások, Kamarai tájékoztatók - Magyar Gyógyszerészi Kamara – akadálymentes verzió


A közös gyógyszerészi ajánlások mai napon Váltás a jogszabály következő időállapotára Jelen dokumentum a jogszabály 1.

közös gyógyszerészi ajánlások

A teljes jogszabály nyomtatásához valássza a fejlécen található nyomtatás ikont! EüM rendelet a közforgalmú, fiók- és kézigyógyszertárak, továbbá intézeti gyógyszertárak működési, szolgálati és nyilvántartási rendjéről A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló Közforgalmú gyógyszertár 3.

A gyógyszertár szakmai vezetőjének gondoskodnia kell arról, hogy a munka- vagy védőruhát a munkavállalók munkaidejük tartama alatt viseljék. A betegforgalmi bejáratot úgy kell kialakítani, hogy az közútról vagy közterületről megközelíthető legyen.

A bejáratnál vagy annak közelében jelzőcsengőt vagy kaputelefont és kiadó ablakot kell kialakítani, az officinának vagy a kiadó ablaknak a beteg számára ügyeleti és készenléti szolgálatra kötelezés esetén is megközelíthetőnek kell lennie.

közös gyógyszerészi ajánlások

A homlokzaton elhelyezhető a gyógyszertár működési engedélyében szereplő egyedi elnevezés is. A betegségspecifikus gyógyszerészi gondozást végző közforgalmú gyógyszertárban a tanácsadásra kijelölt helyiség vagy helyiségrészlet lábízületi betegség tünetei és kezelése oly módon történhet, hogy azt a beteg a gyógyszertár betegforgalomtól elzárt területének érintése, és közös gyógyszerészi ajánlások a gyógyszertárban folyó munka megzavarása nélkül közelíthesse meg.

A gyógyszertár officinájában a gyógyszerkiadást oly módon kell biztosítani, hogy a betegek egymásról illetéktelenül ne juthassanak betegségükkel összefüggő információhoz.

közös gyógyszerészi ajánlások

Az officinában a várakozás helyét ennek megfelelően jól láthatóan kell jelezni. A betegeket ennek betartandóságáról jól látható figyelmeztető feliraton kell tájékoztatni.

közös gyógyszerészi ajánlások

A berendezést úgy kell kialakítani, hogy a munkaterület és a betegforgalmi rész elkülönített legyen. A gyógyszerkiadó helyet a gyógyszerbiztonsági szempontokra figyelemmel úgy kell kialakítani, hogy a kiadást végző gyógyszerész, szakasszisztens szükség esetén közvetlenül megközelíthesse a betegforgalom céljára szolgáló helyiségrészt.

A népegészségügyi programokhoz kapcsolódó, valamint más egészségügyi szolgáltatás igénybevételére felhívó, azt népszerűsítő plakát, felhívás, tájékoztató anyag a gyógyszertárban csak a személyi jogos gyógyszerész szakmai felügyelete mellett helyezhető ki.

Fiókgyógyszertár Mozgó fiókgyógyszertárban gyógyszerkészítő tevékenység nem végezhető.

közös gyógyszerészi ajánlások

Kézigyógyszertár A kézigyógyszertár működési engedélyében meg kell jelölni a kézigyógyszertárat ellátó közforgalmú gyógyszertárat is. Abban az esetben, ha más lesz az ellátó gyógyszertár, a változást az OGYÉI-nek be kell jelenteni, és kérni kell a működési engedély módosítását.

közös gyógyszerészi ajánlások

A gyógyszertárak szolgálati rendje A készenlétet ellátó gyógyszerész elérhetőségét a 4. Ettől eltérő későbbi időpontot az OGYÉI a településen működő más gyógyszertárak nyitva tartási idejére figyelemmel megállapíthat.

A következő évben az Állatorvostudományi Egyetem gyógyszerészek számára indított állatorvosi gyógyszertani ismeretek fakultációját is elvégezte.